Showing all 8 results

HME09233 | Wooden Desk Organizer

DSK08692 | Plastic Pen Holder

DSK08615 | Cellphone & Pen Holder w/ Memo Pad & Post-it

DSK08618 | Pen Holder & Paper Clip Box

DSK08616 | Sticky Notes with Paper Clip Holder

DSK08493 | Leatherette Pen Holder w/ Clock

DSK08152 | Desk organizer for pens

DSK08234 | Multi-function book mark and pen holder